Andelsboligforeningen Langøgade 11-13


Velkommen til Andelsboligforeningen Langøgade 11-13 på Østerbro, København.

Cityringen – hovedstadens nye metrolinje
- kommer lige om hjønet

Med Cityringen bliver Indre By forbundet med brokvartererne og Frederiksberg. Se mere under billedet.

Cityringen er en 15,5 kilometer lang underjordisk tunnelbane, som fra slutningen af 2018 vil forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Den nye metrolinje får 17 underjordiske stationer, der er placeret i ned til 35 meters dybde.

Den længste tur tager 12 minutter
Det vil tage 24 minutter at køre hele Cityringen rundt. Da metrotogene kører i begge retninger, vil den tidsmæssigt længste tur mellem Københavns H og Skjolds Plads tage 12 minutter.  En tur fra Trianglen til Rådhus Pladsen vil tage 7 minutter, mens det tager 4 minutter at komme fra Frederiksberg til Rådhuspladsen. Der anlægges to parallelle tunneller.

Cityringen får som den eksisterende metro hyppige afgange og drift uden egentlig køreplan, og rejsehastigheden gennem byen vil inklusive stop på stationer i gennemsnit være 40 kilometer i timen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk